Monthly Archives: september 2012

Morgenbad #6 – 48 uker til valget

Badetemperatur: frisk.
Vannkvalitet: 7/10
Badevær: vind, antydning til regn.
Døde fugler/pattedyr i badeområde: 0
Fotograferende turister: 1
Bademusikk: Matteuspasjonen
Oppmøte: 3.

Høsten var unektelig ankommet, men la ingen demper på stemningen da De Grønne badet ved operaen til den liflige lyden av «Mache dich mein Herze rein» . Qvigstad svømte som sedvanlig lengst, mens Glomstein – på tross av påpakning fra sin mor om å «svømme mer når han først er uti» – kun svømte raskt ut og inn. Surlien var allikevel den som strekte kroppen minst denne gangen, men han badet tilgjengjeld to ganger.
Vannet var usedvanlig klart, og den leie antydningen til døde lomvier som har gitt enkelte tidligere bad en eksistensiell piff var kun et vagt minne.

Reklamer