Author Archives: joakimmyklebust

Tre grønne i Vågen, Bergen

7

Vêr: Bergen
Beste tid i vatnet: 00:03:41.27 (Øystein Bønes)
Antal personar som kom til og fann fram mobilkamera: 23
Utdelte flygeblad for MDG og Grønn Ungdom: 150
Kjønnsbalanse: Ja, fotografen medrekna.
Stor badeglede: Litt som i syden, men mest som Bergen.

3

2

Den mest godlyndte av alle bomber, badebomba, vart utløyst av Øystein Bønes og vakte stor begeistring blant dei som kom til for å sjå. Susanne gjennomførte to bragder i eitt og same bad: russeknute og grønn bading. Etter badinga fekk facebookgruppa Grønne Studentar i Bergen nye medlemmar og det ligg an til rekorddeltaking på møtene utover våren. Alt i alt ein svært vellukka og forfriskande dag med grønn bading.

Reklamer