Category Archives: Hordaland

Tre grønne i Vågen, Bergen

7

Vêr: Bergen
Beste tid i vatnet: 00:03:41.27 (Øystein Bønes)
Antal personar som kom til og fann fram mobilkamera: 23
Utdelte flygeblad for MDG og Grønn Ungdom: 150
Kjønnsbalanse: Ja, fotografen medrekna.
Stor badeglede: Litt som i syden, men mest som Bergen.

3

2

Den mest godlyndte av alle bomber, badebomba, vart utløyst av Øystein Bønes og vakte stor begeistring blant dei som kom til for å sjå. Susanne gjennomførte to bragder i eitt og same bad: russeknute og grønn bading. Etter badinga fekk facebookgruppa Grønne Studentar i Bergen nye medlemmar og det ligg an til rekorddeltaking på møtene utover våren. Alt i alt ein svært vellukka og forfriskande dag med grønn bading.

Reklamer

De G-G-G-Grønne bader i avisen!

Image

Bergenslauget har gått hen og kommet i avisen. Bravo!

Les det nå!:

http://www.bt.no/incoming/De-G-G-G-Gronne-bader-for-valgseier-2846334.html?xtor=RSS-2&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Grønn bading når Bergen!

Image

Øystein Bønes, Klementina Ketema Gemechu og Lars Thore Fadnes etter det første grønne bad i Bergen. Bildet er tatt av Knut Riisøen Gridseth.

I Bergen har det blitt badet! Les mer her! Fortsettelse følger!

Grønn bading goes Os

ulike syn på nyanser i grønn ideologi blir diskutert.

ulike syn på nyanser i grønn ideologi blir diskutert.

IMG_0741
IMG_0746
Temperatur: vestlandsk
Vannkvalitet: 14/10
Flo/fjære: fjære
Fotografende oppmøtte mødre: 1
Døde fastfrossene dyr: 0
Roende, totalt uinteresserte, tilskuere: 1
Badende: 2
Etter gjentatte dager med påtrengende lav himmel og lett Os-regn, er badeforholdene perfekte i det grønn badings korrespondent inntar fjæra sentralt i Os (Haugsnesfjøro lokalt).
Utsikten mot fjellmassivene på motsatt side av Bjørnefjorden
gir badingen en sakral ramme, og dåpsassosiasjoner som gjør det er umulig å entree vannet uten en god porsjon gudfryktighet.
Som badeturist er det også verdt å merke seg at underlaget  lenge lider av topografiske kvaler, og først sent, og meget omstendelig, bestemmer seg for om det skal gå opp eller ned. Dette kan tenkes å være et utbredt vestlandsk fenomen, og ikke noe Os alene bør bære skylden for. Men er nok til å forårsake en viss taus desperasjon fra en tilreisende bader når han uventet vasser inn på en ny grunne etter  ti meter.
Selve badingen i Os er preget av gemyttlig stemning og de generelle temperaturforholdene bidrar til å gjøre opplevelsen behagelig, og de lokalt badende var ikke noe synlig stress med å påføre seg varme klær eller  hive seg inn i den ventende badebilen.
Vinterbading på Os er herved testet, godkjent og:  Anbefalt!